logo_salon_ines
Dwie lokalizacje:
ul. Bolesławiecka 1
Wrocław
tel. 601 710 299

ul. Zwycięska 14e
Wrocław
tel. 601 710 869
  • Poniedziałek - Piątek

    8 - 21

  • Sobota

    9 - 18

  • Niedziela

    Nieczynne

RODO

RODO

Informujemy, że administratorem danych jest „M.J.K.” Jacek Korykora z siedzibą we Wrocławiu, Bystrzycka 81/9 (dalej jako „administrator”). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych – do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach monitoringu jest administrator. Dane gromadzone są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit f RODO) i w tym celu przekazywane firmie ochroniarskiej PCAlert. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w uzasadnionych przypadkach dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych, a także do wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu email w celach marketingowych przez Salony Ines z siedzibą we Wrocławiu (ul. Zwycięska / ul. Legnicka) i na powierzenie danych w celu przetwarzania podmiotom współpracującym z Salony Ines w zakresie działalności marketingowej oraz na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania oraz usunięcia.